Jezik
Izbornik
Telefon: +387 (0)35 320220   Fax: +387 (0)35 320221   E-mail: malamatura@pztz.ba   Adresa: Bosne srebrene 119, Tuzla


Rezultati polaganja eksterne mature za osnovne škole za školsku 2018/2019.godinu


U nastavku možete pregledati rezultate eksterne mature učenika osnovnih škola u školskoj 2018/2019.godini po školama i nastavnim predmetima.


 
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Telefon: +387 35 320 220
Fax: +387 35 320 221
Adresa: Bosne Srebrne 119, 75000 Tuzla
malamatura@pztz.ba
www.malamatura.pztz.ba