Jezik
Izbornik
Telefon: +387 (0)35 320220   Fax: +387 (0)35 320221   E-mail: malamatura@pztz.ba   Adresa: Bosne srebrene 119, Tuzla


Zadaci sa eksternog testiranja održanog u aprilu 2014.godine


naltrexone implant

read angra.rj.gov.br go

naltrexone implant

read angra.rj.gov.br go

naltrexone implant

read angra.rj.gov.br go

link click link

link click link

link click link


 
Tuzlanski kanton
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Telefon: +387 35 320 220
Fax: +387 35 320 221
Adresa: Bosne Srebrne 119, 75000 Tuzla
malamatura@pztz.ba
www.malamatura.pztz.ba